Melding om adresseendring

Sør-Fron Kirkelige fellesråd har fått nye publikumssider med oppdatert adresse http://www.ecclesia.no/public/user_soer_fron.
Vennligst oppdater linken du brukte for å komme hit.