Melding om adresseendring

Sør-Innherad kirkelige fellesråd har fått nye publikumssider med oppdatert adresse http://www.ecclesia.no/public/user_soer_innhera.
Vennligst oppdater linken du brukte for å komme hit.