Melding om adresseendring

Sola Kirkelige Fellesråd har fått nye publikumssider med oppdatert adresse http://www.ecclesia.no/public/user_sola.
Vennligst oppdater linken du brukte for å komme hit.