Gravplassforvaltningen i Stavanger  
 
utskriftsversjon

Søk på gravplassen
Fornavn Mellomnavn Etternavn  
SØK

Seremonier
21.06.2018, 11:00
Begravelse, Ruth HøivikEiganes kapell
21.06.2018, 12:30
Begravelse, Jørund Steinar VikEiganes kapell
22.06.2018, 11:00
Begravelse, Johannes NagLagård kapell
22.06.2018, 11:00
Bisettelse, Marit HeskeStavanger krematorium
22.06.2018, 11:00
Begravelse, Per Arild OlsenRevheim kirke
22.06.2018, 12:00
Begravelse, Else FagerheimVarden kirke
22.06.2018, 12:30
Begravelse, Hallgjerd Solheim SøndenåHinna kirke
26.06.2018, 12:00
Begravelse, Frode HidleHundvåg kirke
26.06.2018, 14:00
Bisettelse, John Erik RothStavanger krematorium
27.06.2018, 12:30
Bisettelse, Arvid KolbeinsenStavanger krematorium
27.06.2018, 12:30
Begravelse, Bjørg Turid EvertsenTjensvoll kapell

Gravplassene
Eiganes Gravlund
Les mer

02 Lagård Gravlund
Les mer

Tjensvoll Gravlund
Les mer

Hetland Gravlund
Les mer

Hinna Gravlund
Les mer

Hundvåg Gravlund
Les mer

Revheim Gravlund
Les mer

Austre Åmøy Gravlund
Les mer

Jåttå gravlund
Les mer


bekjentgjørelser