Melding om adresseendring

Stjørdal Kirkelige Fellesråd har fått nye publikumssider med oppdatert adresse http://www.ecclesia.no/public/user_stjoerdal.
Vennligst oppdater linken du brukte for å komme hit.