Stjørdal kirkelige fellesråd  
 
utskriftsversjon

Søk på gravplassen
Fornavn Mellomnavn Etternavn  
SØK

Seremonier
16.10.2018, 13:00
gravlegging, Kari Else GjerdeMalvik kirke
16.10.2018, 13:00
bisettelse, Inga Marit StamnesVærnes kirke
17.10.2018, 11:00
gravlegging, Ragnhild AursandHegra kirke
17.10.2018, 13:00
bisettelse, Svein Arne BremsethVærnes kirke