Kyrkjegardane i Strand  
 
utskriftsversjon

Søk på gravlunden
Førenamn Mellomnamn Etternamn  
SØK

Gravplassane
Idse kyrkjegard
Idse kyrkjegard
Idse kyrkjegard ligg ved Idse bedehus/kapell på Idse
Les mer

Langeland kyrkjegard
Langeland kyrkjegard
Langeland kyrkjegard ligg ved Jørpeland kyrkje, langs riksvegen. Oversiktskart over kyrkjegarden finn du under Lenkjer i venstre marg. Beplanting skal skje framfor gravminnet, ikkje ved sida av.
Les mer

Strand kyrkjegard
Strand kyrkjegard
Strand kyrkjegard ligg like ved Strand kyrkje på Strand. Den har dei eldste gravene i Strand og ligg vakkert til med utsikt mot fjorden. Den nyaste delen blei tatt i bruk i 1998. Oversikt over kyrkjegarden finn du under Lenkjer i venstre marg.
Les mer

Voster kyrkjegard
Voster kyrkjegard
Voster kyrkjegard ligg ved Vostervatnet og er kyrkjegard for bygdene i Nordre Strand.
Les mer

Førland gravlund
Førland gravlund
Førland gravlund er namnet på den nye gravplassen på Jørpeland. Den blei vigsla etter gudstenesta 26.april 2009. To felt er nå tatt i bruk. Beplanting skal skje framfor gravminnet, ikkje ved sida av!
Les mer


kunngjeringar