Melding om adresseendring

Strand Kyrkjelege Fellesråd har fått nye publikumssider med oppdatert adresse http://www.ecclesia.no/public/user_strand.
Vennligst oppdater linken du brukte for å komme hit.