Melding om adresseendring

Tromsø Kirkelige Fellesråd har fått nye publikumssider med oppdatert adresse http://www.ecclesia.no/public/user_tromsoe.
Vennligst oppdater linken du brukte for å komme hit.