Melding om adresseendring

Kirkelig fellesråd i Trondheim har fått nye publikumssider med oppdatert adresse http://www.ecclesia.no/public/user_trondheim.
Vennligst oppdater linken du brukte for å komme hit.