Melding om adresseendring

Tysvær Kyrkjelege Fellesråd har fått nye publikumssider med oppdatert adresse http://www.ecclesia.no/public/user_tysvaer.
Vennligst oppdater linken du brukte for å komme hit.