Melding om adresseendring

Ullensvang kyrkjelege fellesråd har fått nye publikumssider med oppdatert adresse http://www.ecclesia.no/public/user_ullensvang.
Vennligst oppdater linken du brukte for å komme hit.