Melding om adresseendring

Ullensvang før 2020 har fått nye publikumssider med oppdatert adresse http://www.ecclesia.no/public/user_ullensvang.
Vennligst oppdater linken du brukte for å komme hit.