Melding om adresseendring

Vågsøy Sokneråd har fått nye publikumssider med oppdatert adresse http://www.ecclesia.no/public/user_vaagsoey.
Vennligst oppdater linken du brukte for å komme hit.