Melding om adresseendring

Valle og Hylestad sokneråd har fått nye publikumssider med oppdatert adresse http://www.ecclesia.no/public/user_valle.
Vennligst oppdater linken du brukte for å komme hit.