Melding om adresseendring

Vikna menighetsråd har fått nye publikumssider med oppdatert adresse http://www.ecclesia.no/public/user_vikna.
Vennligst oppdater linken du brukte for å komme hit.