GravplassmyndighetOppslagssideSøk*Seremonier*NettsideKommuneFylke
Andøy Kirkelige Fellesrådhttp://www.ecclesia.no/public/user_andoeyJaJahttp://https://www.kirken.no/andoyAndøyNordland
Aremark Kirkelige Fellesrådhttp://www.ecclesia.no/public/user_aremarkJaNei*http://www.aremark.kirken.noAremarkViken
Asker Kirkelige Fellesrådhttp://www.ecclesia.no/public/user_askerJaJahttp://kirken.no/askergravferdAskerViken
Aure kyrkjelege fellesrådhttp://www.ecclesia.no/public/user_aureJaJahttp://aurekyrkje.noAureMøre og Romsdal
Aurland Kyrkjelege fellesrådhttp://www.ecclesia.no/public/user_aurlandJaJahttp://kyrkja.no/aurlandAurlandVestland
Aurskog-Høland Kirkelig Fellesrådhttp://www.ecclesia.no/public/user_aurskogJaNei*Aurskog-HølandViken
Averøy kirkelige fellesrådhttp://www.ecclesia.no/public/user_averoeyJaJahttp://www.kirken.no/averøyAverøyMøre og Romsdal
Balestrand soknhttp://www.ecclesia.no/public/user_balestrandJaJahttp://www.balestrand.kyrkja.noBalestrandSogn og Fjordane
Beiarn kirkelige fellesrådhttp://www.ecclesia.no/public/user_beiarnNei*Nei*http://www.kirken.beiarn.noBeiarnNordland
Birkenes kirkelige fellesrådhttp://www.ecclesia.no/public/user_birkenesJaJahttp://www.birkenes.kirken.noBirkenesAgder
Bjørnafjorden kyrkjelege fellesrådhttp://www.ecclesia.no/public/user_osJaJahttp://www.kyrkja.no/bjornafjordenBjørnafjordenVestland
Bodø Kirkelige Fellesrådhttp://www.ecclesia.no/public/user_bodoeJaJahttp://kirken.no/bodoBodøNordland
Bremanger kyrkjeleg fellesrådhttp://www.ecclesia.no/public/user_bremangerJaJahttp://www.kyrkja.no/bremangerBremangerVestland
Brønnøy kirkelige fellesrådhttp://www.ecclesia.no/public/user_broennoeyJaJaBrønnøyNordland
Bykle soknerådhttp://www.ecclesia.no/public/user_bykleJaJahttp://www.bykle.kyrkja.noBykleAgder
Bærum Kommunehttp://www.ecclesia.no/public/user_baerumJaJahttp://www.baerum.kommune.no/gravplassforvaltningenBærumViken
Bø og Malnes soknhttp://www.ecclesia.no/public/user_boeJaJahttp://www.boe.kommune.no/Nordland
Bømlo kyrkjelege fellesrådhttp://www.ecclesia.no/public/user_boemloJaJahttp://www.bomlo.kyrkja.noBømloVestland
Båtsfjord Soknhttp://www.ecclesia.no/public/user_baatsfjordJaNei*BåtsfjordTroms og Finnmark
Drammen kirkelige fellesrådhttp://www.ecclesia.no/public/user_drammenJaNei*http://www.drammen.kirken.noDrammenViken
Dyrøy kirkelige fellesrådhttp://www.ecclesia.no/public/user_dyroeyJaJahttp://www.sorreisa.kirken.no/GravferdDyrøyTroms og Finnmark
Dønna kirkelige fellesrådhttp://www.ecclesia.no/public/user_doennaNei*Nei*DønnaNordland
Eide Menighethttp://www.ecclesia.no/public/user_eide_menigheJaJahttp://www.eidemenighet.noEideMøre og Romsdal
Eidfjord soknerådhttp://www.ecclesia.no/public/user_eidfjordJaJahttp://www.eidfjordkyrkje.noEidfjordVestland
Eidsvoll og Hurdal kirkelige fellesrådhttp://www.ecclesia.no/public/user_eidsvollJaNei*http://www.kirken.no/kirkeneieidsvolloghurdalEidsvollViken
Eidsvoll og Hurdal kirkelige fellesrådhttp://www.ecclesia.no/public/user_eidsvollJaNei*http://www.kirken.no/kirkeneieidsvolloghurdalHurdalViken
Eigersund Kirkelig fellesrådhttp://www.ecclesia.no/public/user_eigersundJaNei*http://www.eigersund.kirken.noEigersundRogaland
Elverum Kirkelige Fellesrådhttp://www.ecclesia.no/public/user_elverumJaJahttp://www.elverum.kirken.noElverumInnlandet
Evje og Hornnes soknhttp://www.ecclesia.no/public/user_evje_og_hornJaJahttp://www.evje.kirken.noEvje og HornnesAgder
Farsund Kirkelige Fellesrådhttp://www.ecclesia.no/public/user_farsundJaNei*http://www.farsund.kirken.noFarsundAgder
Fauske Kirkelige Fellesrådhttp://www.ecclesia.no/public/user_fauskeJaJahttp://www.fauskekirken.noFauskeNordland
Fitjar soknhttp://www.ecclesia.no/public/user_fitjarJaJahttp://kyrkja.no/fitjarFitjarVestland
Flå Soknhttp://www.ecclesia.no/public/user_flaa_i_halliJaNei*http://www.flaakirke.noFlåViken
Fredrikstad Kirkelige fellesrådhttp://www.ecclesia.no/public/user_fredrikstadNei*Jahttp://www.fredrikstad.kirken.noFredrikstadViken
Frøya soknhttp://www.ecclesia.no/public/user_froeyaJaJahttp://www.kirken.no/froyaFrøyaTrøndelag
Fusa Kyrkjelege fellesrådhttp://www.ecclesia.no/public/user_fusaJaJahttp://www.fusasokn.noFusaHordaland
Færder kirkelige fellesrådhttp://www.ecclesia.no/public/user_noetteroeyJaJahttp://kirken.no/faerderFærderVestfold og Telemark
Gildeskål Kirkelige Fellesrådhttp://www.ecclesia.no/public/user_gildeskaalJaJaGildeskålNordland
Gjerdrum og Heni soknhttp://www.ecclesia.no/public/user_gjerdrum_ogJaJahttp://www.kirken.no/gjerdrumGjerdrumViken
Gjesdal Kommunehttp://www.ecclesia.no/public/user_gjesdalJaNei*http://www.gjesdal.kommune.noGjesdalRogaland
Gol og Herad soknhttp://www.ecclesia.no/public/user_gol_gamleJaNei*http://www.gol.kyrkja.noGolViken
Grane Kirkelige Fellesrådhttp://www.ecclesia.no/public/user_graneJaJahttp://www.grane.kirken.noGraneNordland
Granvin soknerådhttp://www.ecclesia.no/public/user_granvinJaJahttp://www.voss.kyrkja.no/GranvinHordaland
Gravplassmyndigheten i Tønsberghttp://www.ecclesia.no/public/user_toensbergJaJahttp://www.kirken.no/tonsbergTønsbergVestfold og Telemark
Grue kirkelige fellesrådhttp://www.ecclesia.no/public/user_grueJaJahttp://https://kirken.no/grueGrueInnlandet
Hadsel kirkelige fellesrådhttp://www.ecclesia.no/public/user_hadselJaJahttp://www.kirken.no/hadselHadselNordland
Halden kirkelige fellesrådhttp://www.ecclesia.no/public/user_haldenJaNei*http://www.halden.kirken.noHaldenViken
Halsa Menighetsrådhttp://www.ecclesia.no/public/user_halsaJaNei*HalsaMøre og Romsdal
Hamar kirkelige fellesrådhttp://www.ecclesia.no/public/user_hamarJaJahttp://www.kirken-hamar.no/HamarInnlandet
Hammerfest Kirkelige fellesrådhttp://www.ecclesia.no/public/user_hammerfestJaJahttp://www.kirken.hammerfest.noHammerfestTroms og Finnmark
Haram kyrkjelege fellesrådhttp://www.ecclesia.no/public/user_haramJaJahttp://www.haram.kyrkja.no/HaramMøre og Romsdal
Hasvik Menighethttp://www.ecclesia.no/public/user_hasvik_menigJaJaHasvikTroms og Finnmark
Hattfjelldal Kirkelige Fellesrådhttp://www.ecclesia.no/public/user_hattfjelldalJaNei*http://www.hattfjelldal.kirken.noHattfjelldalNordland
Haugesund kirkelige fellesrådhttp://www.ecclesia.no/public/user_haugesundJaJahttp://www.kirken.no/haugesundHaugesundRogaland
Heim Kirkelige fellesrådhttp://www.ecclesia.no/public/user_hemneJaJahttp://www.kirken.no/heimHeimTrøndelag
Hemnes kirkelige fellesrådhttp://www.ecclesia.no/public/user_hemnesJaJahttp://www.hemnes.kirken.noHemnesNordland
Hemsedal soknhttp://www.ecclesia.no/public/user_hemsedalJaNei*http://hemsedal.kyrkja.no/HemsedalViken
Hitra Kirkelige Fellesrådhttp://www.ecclesia.no/public/user_hitraJaJaHitraTrøndelag
Hol Kirkelige Fellesrådhttp://www.ecclesia.no/public/user_holJaNei*http://www.hol.kirken.noHolViken
Hole Kirkelige Fellesrådhttp://www.ecclesia.no/public/user_holeJaNei*http://www.kirken.no/holeHoleViken
Holmestrand kirkelige fellesrådhttp://www.ecclesia.no/public/user_holmestrandJaJahttp://www.holmestrand.kirken.noHolmestrandVestfold og Telemark
Holtålen Kirkelige Fellesrådhttp://www.ecclesia.no/public/user_holtaalenJaJaHoltålenTrøndelag
Horten Kirkelige Fellesrådhttp://www.ecclesia.no/public/user_hortenJaJahttp://www.horten.kirken.noHortenVestfold og Telemark
Hustadvika Kirkelige Fellesrådhttp://www.ecclesia.no/public/user_fraenaJaJahttp://https://kirkaihustadvika.no/HustadvikaMøre og Romsdal
Høyanger Kyrkjelege fellesrådhttp://www.ecclesia.no/public/user_hoeyangerJaJahttp://kyrkja.no/hoyangerHøyangerVestland
Høylandet kirkelige fellesrådhttp://www.ecclesia.no/public/user_hoeylandetJaNei*HøylandetTrøndelag
Hå kyrkjelege fellesrådhttp://www.ecclesia.no/public/user_haaJaJahttp://www.hakyrkja.noRogaland
Inderøy Kirkelige Fellesrådhttp://www.ecclesia.no/public/user_inderoeyJaJahttp://www.inderoy.kirken.noInderøyTrøndelag
Indre Fosen Kirkelige Fellesrådhttp://www.ecclesia.no/public/user_rissaJaJahttp://https://kirken.no/indrefosenIndre FosenTrøndelag
Indre Østfold Kirkelige Fellesrådhttp://www.ecclesia.no/public/user_askimJaNei*http://kirken.no/indreostfoldIndre ØstfoldViken
Iveland soknhttp://www.ecclesia.no/public/user_ivelandJaJahttp://www.iveland.kirken.noIvelandAgder
Jondal Soknerådhttp://www.ecclesia.no/public/user_jondalJaJahttp://www.jondalkyrkje.noJondalHordaland
Karlsøy Soknhttp://www.ecclesia.no/public/user_karlsoeyJaJaKarlsøyTroms og Finnmark
Karmøy kirkelig fellesrådhttp://www.ecclesia.no/public/user_karmoeyJaJahttp://www.karmoykirken.noKarmøyRogaland
Kirkelig fellesråd i Trondheimhttp://www.ecclesia.no/public/user_trondheimJaJahttp://kirken.no/trondheimTrondheimTrøndelag
Klepp Kyrkjelege fellesrådhttp://www.ecclesia.no/public/user_kleppJaJaKleppRogaland
Kristiansand Kirkelige Fellesrådhttp://www.ecclesia.no/public/user_kristiansandJaNei*http://www.kristiansand.kirken.noKristiansandAgder
Kvam kyrkjelege fellesrådhttp://www.ecclesia.no/public/user_kvamJaJahttp://https://kyrkja.no/kvamKvamVestland
Kvinesdal Kirkelige Fellesrådhttp://www.ecclesia.no/public/user_kvinesdalJaNei*http://kvinesdal.kirken.noKvinesdalAgder
Kvinnherad Kyrkjelege Fellesrådhttp://www.ecclesia.no/public/user_kvinnheradJaJahttp://www.kyrkja-kvinnherad.noKvinnheradVestland
Kvænangen kirkelige fellesrådhttp://www.ecclesia.no/public/user_kvaenangenJaNei*http://www.kvanangenmenighet.no/KvænangenTroms og Finnmark
Kåfjord Menighetsrådhttp://www.ecclesia.no/public/user_kaafjordJaJaGáivuotna KåfjordTroms og Finnmark
Lardal Kirkelige fellesrådhttp://www.ecclesia.no/public/user_lardalNei*Nei*LardalVestfold
Lavangen soknhttp://www.ecclesia.no/public/user_lavangenJaJaLavangenTroms og Finnmark
Lebesby soknhttp://www.ecclesia.no/public/user_lebesbyJaNei*LebesbyTroms og Finnmark
Leka kirkelige fellesrådhttp://www.ecclesia.no/public/user_lekaJaJaLekaTrøndelag
Leksvik kirkelige fellesråd (gammel)http://www.ecclesia.no/public/user_leksvikJaJahttp://https://kirken.no/leksvikLeksvikNord-Trøndelag før 2018
Lier kirkelige Fellesrådhttp://www.ecclesia.no/public/user_lierJaNei*http://kirken.no/lierLierViken
Lillehammer kirkelige fellesrådhttp://www.ecclesia.no/public/user_lillehammerJaJahttp://www.kirken.no/lillehammerLillehammerInnlandet
Lillesand Kirkelige Fellesrådhttp://www.ecclesia.no/public/user_lillesandJaNei*LillesandAgder
Lillestrøm Kirkelige Fellesrådhttp://www.ecclesia.no/public/user_lillestroemJaNei*http://kirken.no/lillestromLillestrømViken
Lindesnes Kirkelige Fellesrådhttp://www.ecclesia.no/public/user_mandalJaNei*http://kirken.no/lindesnesLindesnesAgder
Loppa kirkelige fellesrådhttp://www.ecclesia.no/public/user_loppa_menighJaJahttp://https://kirken.no/loppaLoppaTroms og Finnmark
Lund kirkelige fellesrådhttp://www.ecclesia.no/public/user_lundJaJahttp://www.lund.kirken.noLundRogaland
Lurøy kirkelige fellesrådhttp://www.ecclesia.no/public/user_luroeyJaNei*http://www.luroy.kirken.no/LurøyNordland
Lyngdal Kirkelige Fellesrådhttp://www.ecclesia.no/public/user_lyngdalJaJahttp://www.lyngdal.kirken.noLyngdalAgder
Lyngen kirkelige fellesrådhttp://www.ecclesia.no/public/user_lyngenJaNei*http://www.lyngen.kirken.noLyngenTroms og Finnmark
Lørenskog kirkelige fellesrådhttp://www.ecclesia.no/public/user_loerenskogJaJahttp://www.kirken.no/lorenskogLørenskogViken
Løten kirkelige fellesrådhttp://www.ecclesia.no/public/user_loeten_kirkeJaNei*LøtenInnlandet
Malvik kirkelige fellesrådhttp://www.ecclesia.no/public/user_malvikJaJahttp://https://kirken.no/malvikMalvikTrøndelag
Marker Kirkelige Fellesrådhttp://www.ecclesia.no/public/user_markerJaNei*http://www.marker.kirken.noMarkerViken
Masfjorden soknhttp://www.ecclesia.no/public/user_masfjordenJaJahttp://www.masfjorden.kyrkja.noMasfjordenVestland
Meldal Kirkelige fellesrådhttp://www.ecclesia.no/public/user_meldalJaJahttp://https://kirken.no/meldalMeldalTrøndelag
Melhus Kirkelige Fellesrådhttp://www.ecclesia.no/public/user_melhusJaJahttp://www.kirken.no/melhusMelhusTrøndelag
Meløy Kirkelige Fellesrådhttp://www.ecclesia.no/public/user_meloyJaJahttp://www.meloy.kirken.noMeløyNordland
Midt-Telemark kyrkjelege fellesrådhttp://www.ecclesia.no/public/user_boe_telemarkJaJahttp://www.mtkyrkje.noMidt-TelemarkVestfold og Telemark
Midtre Namdal kirkelig fellesrådhttp://www.ecclesia.no/public/user_namsosJaJahttp://www.kirken.namdal.noOverhallaTrøndelag
Midtre Namdal kirkelig fellesrådhttp://www.ecclesia.no/public/user_namsosJaJahttp://www.kirken.namdal.noFlatangerTrøndelag
Midtre Namdal kirkelig fellesrådhttp://www.ecclesia.no/public/user_namsosJaJahttp://www.kirken.namdal.noNamsosTrøndelag
Modum kommunehttp://www.ecclesia.no/public/user_modumJaNei*ModumViken
Molde Kirkelige Fellesrådhttp://www.ecclesia.no/public/user_moldeJaNei*http://www.moldegravplasser.noMoldeMøre og Romsdal
Moss Kirkelige Fellesrådhttp://www.ecclesia.no/public/user_mossJaJahttp://www.moss.kirken.noMossViken
Nedre Eiker kirkelige fellesrådhttp://www.ecclesia.no/public/user_nedre_eikerJaNei*http://kirkeneinedreeiker.noNedre EikerBuskerud
Nes kirkelige fellesrådhttp://www.ecclesia.no/public/user_nesJaNei*http://www.kirkenines.noNesViken
Nes Sokn (Hallingdal)http://www.ecclesia.no/public/user_flaaJaJahttp://www.neskirke.noNesbyenViken
Nesna kirkelige fellesrådhttp://www.ecclesia.no/public/user_nesnaJaNei*NesnaNordland
Nesset kirkelige fellesrådhttp://www.ecclesia.no/public/user_nessetJaJahttp://www.nesset.kirken.noNessetMøre og Romsdal
Nittedal Kirkelige fellesrådhttp://www.ecclesia.no/public/user_nittedalJaJahttp://www.nittedal.kirken.noNittedalViken
Nome Kirkelige fellesrådhttp://www.ecclesia.no/public/user_nomeJaJaNomeVestfold og Telemark
Nordkapp soknhttp://www.ecclesia.no/public/user_nordkappJaJahttp://www.kirken.nordkapp.noNordkappTroms og Finnmark
Nordre Follo kirkelige fellesrådhttp://www.ecclesia.no/public/user_skiJaJahttp://https://kirken.no/nordrefolloNordre FolloViken
Nore og Uvdal kirkelige fellesrådhttp://www.ecclesia.no/public/user_nore_og_uvdaJaJahttp://www.nore.kirken.noNore og UvdalViken
Nærøysund kirkelige fellesrådhttp://www.ecclesia.no/public/user_naeroeyJaJahttp://https://naroysund.gravplassforvaltning.no/NærøysundTrøndelag
Oppegård Kirkelige Fellesrådhttp://www.ecclesia.no/public/user_oppegaardJaNei*http://https://kirken.no/oppegardOppegårdAkershus
Oslo kommune Gravplassetatenhttp://www.ecclesia.no/public/user_osloJaJahttp://https://www.oslo.kommune.no/gravferdsetatenOsloOslo
Porsgrunn kirkelige fellesrådhttp://www.ecclesia.no/public/user_porsgrunnJaJahttp://porsgrunn.kirken.noPorsgrunnVestfold og Telemark
Rakkestad Soknhttp://www.ecclesia.no/public/user_rakkestadJaNei*RakkestadViken
Rana Kirkelige Fellesrådhttp://www.ecclesia.no/public/user_ranaJaJahttp://www.rana.kirken.no/gravplassRanaNordland
Randaberg kirkelige fellesrådhttp://www.ecclesia.no/public/user_randabergJaJahttp://www.randabergkirkene.no/RandabergRogaland
Re kirkelige fellesrådhttp://www.ecclesia.no/public/user_reJaJahttp://www.re.kirken.noReVestfold
Rennesøy Kyrkjelege fellesrådhttp://www.ecclesia.no/public/user_rennesoeyJaJahttp://www.rennesoy.kyrkja.noRennesøyRogaland
Ringebu Kirkelige fellesrådhttp://www.ecclesia.no/public/user_ringebuJaNei*http://www.stavechurch.noRingebuInnlandet
Ringerike Kirkelige Fellesrådhttp://www.ecclesia.no/public/user_ringerikeJaJaRingerikeViken
Ringsaker Kirkelige fellesrådhttp://www.ecclesia.no/public/user_ringsakerJaNei*http://www.kirken-ringsaker.noRingsakerInnlandet
Rødøy Soknhttp://www.ecclesia.no/public/user_roedoeyJaJahttp://https://rodoy.menighet.noRødøyNordland
Rømskog Kirkelige Fellesrådhttp://www.ecclesia.no/public/user_romskogJaNei*RømskogØstfold
Røyrvik kirkelige fellesrådhttp://www.ecclesia.no/public/user_roeyrvikJaNei*RøyrvikTrøndelag
Saltdal kirkelige fellesrådhttp://www.ecclesia.no/public/user_saltdalJaNei*http://saltdalkirken.noSaltdalNordland
Sandefjord kommunehttp://www.ecclesia.no/public/user_sandefjordJaJahttp://www.sandefjord.kommune.noSandefjordVestfold og Telemark
Sarpsborg kirkelige fellesrådhttp://www.ecclesia.no/public/user_sarpsborgJaJaSarpsborgViken
Sauherad og Nes soknhttp://www.ecclesia.no/public/user_sauheradJaJahttp://www.helsing.noSauheradTelemark
Selbu soknhttp://www.ecclesia.no/public/user_selbu_menighJaJahttp://www.kirken.selbu.noSelbuTrøndelag
Seljord Soknhttp://www.ecclesia.no/public/user_seljordJaJahttp://www.seljordkyrkje.noSeljordVestfold og Telemark
Senja kirkelige fellesrådhttp://www.ecclesia.no/public/user_lenvikJaJahttp://www.senja.kirken.noSenjaTroms og Finnmark
Siljan kirkelige fellesrådhttp://www.ecclesia.no/public/user_siljanJaJahttp://www.siljan.kirken.noSiljanVestfold og Telemark
Sirdal soknerådhttp://www.ecclesia.no/public/user_sirdalJaNei*http://www.sirdal.kyrkja.noSirdalAgder
Skaun kirkelige fellesrådhttp://www.ecclesia.no/public/user_skaunJaJahttp://www.kirken.no/skaunSkaunTrøndelag
Skien kirkelige fellesrådhttp://www.ecclesia.no/public/user_skienNei*Nei*http://skien.kirken.noSkienVestfold og Telemark
Skiptvet Kirkelige Fellesrådhttp://www.ecclesia.no/public/user_skiptvetNei*Nei*SkiptvetViken
Skjervøy soknhttp://www.ecclesia.no/public/user_skjervoeyJaNei*http://www.skjervoymenighet.no/SkjervøyTroms og Finnmark
Skjåk Kyrkjelege fellesrådhttp://www.ecclesia.no/public/user_skjaakJaJahttp://www.skjaak.kyrkja.noSkjåkInnlandet
Smøla Kirkelige fellesrådhttp://www.ecclesia.no/public/user_smoelaJaNei*http://www.smola-kirken.noSmølaMøre og Romsdal
Snåasen Åålmegeraerie/Snåsa menighetsrådhttp://www.ecclesia.no/public/user_snaasaJaJahttp://www.snasa.kirken.noSnåsaTrøndelag
Sogndal kyrkjelege fellesrådhttp://www.ecclesia.no/public/user_sogndalJaJahttp://www.sogndal.kyrkja.noSogndalVestland
Sokndal Soknhttp://www.ecclesia.no/public/user_sokndalJaJahttp://www.sokndal.kirken.no/SokndalRogaland
Sola kirkelige fellesrådhttp://www.ecclesia.no/public/user_solaJaJahttp://www.sola.kirken.noSolaRogaland
Sortland menighetsrådhttp://www.ecclesia.no/public/user_sortlandJaNei*SortlandNordland
Spydeberg felles menighetsrådhttp://www.ecclesia.no/public/user_spydebergJaNei*http://www.spydeberg.kirken.noSpydebergØstfold
Stange kirkelige fellesrådhttp://www.ecclesia.no/public/user_stangeNei*Nei*http://www.stange.kirken.noStangeInnlandet
Stavanger kirkelige fellesrådhttp://www.ecclesia.no/public/user_stavangerJaJahttp://www.kirken.stavanger.noStavangerRogaland
Steinkjer Kirkelige Fellesrådhttp://www.ecclesia.no/public/user_steinkjerJaJahttp://www.kirken.no/steinkjerSteinkjerTrøndelag
Stjørdal Kirkelige Fellesrådhttp://www.ecclesia.no/public/user_stjoerdalJaJahttp://kirken.stjordal.noStjørdalTrøndelag
Stord kyrkjelege fellesrådhttp://www.ecclesia.no/public/user_stordJaNei*http://www.kyrkjastord.noStordVestland
Strand Kyrkjelege Fellesrådhttp://www.ecclesia.no/public/user_strandJaNei*http://www.strand.kyrkja.noStrandRogaland
Stryn Kyrkjelege Fellesrådhttp://www.ecclesia.no/public/user_strynJaJahttp://www.stryn.kyrkja.noStrynVestland
Støren kirkelige fellesrådhttp://www.ecclesia.no/public/user_stoerenJaNei*http://storen.kirken.noMidtre GauldalTrøndelag
Sula soknhttp://www.ecclesia.no/public/user_sula_kyrkjelJaJahttp://www.kyrkja.no/sulaSulaMøre og Romsdal
Surnadal kyrkjelege fellesrådhttp://www.ecclesia.no/public/user_surnadalJaJahttp://www.surnadal.kyrkja.noRindalMøre og Romsdal
Surnadal kyrkjelege fellesrådhttp://www.ecclesia.no/public/user_surnadalJaJahttp://www.surnadal.kyrkja.noSurnadalMøre og Romsdal
Svelvik Kirkelige fellesrådhttp://www.ecclesia.no/public/user_svelvikJaJahttp://https://kirken.no/svelvikSvelvikVestfold
Sømna kirkelige fellesrådhttp://www.ecclesia.no/public/user_soemnaJaJahttp://somna.kirken.noSømnaNordland
Søndre Land Kirkelige fellesrådhttp://www.ecclesia.no/public/user_soendre_landJaJahttp://www.kirkenisondreland.noSøndre LandInnlandet
Sør-Fron Kirkelige fellesrådhttp://www.ecclesia.no/public/user_soer_fronJaJahttp://www.kirken.sor-fron.noSør-FronInnlandet
Sør-Innherad kirkelige fellesrådhttp://www.ecclesia.no/public/user_soer_innheraJaJahttp://www.sikirken.no/FrostaTrøndelag
Sør-Innherad kirkelige fellesrådhttp://www.ecclesia.no/public/user_soer_innheraJaJahttp://www.sikirken.no/LevangerTrøndelag
Sør-Innherad kirkelige fellesrådhttp://www.ecclesia.no/public/user_soer_innheraJaJahttp://www.sikirken.no/VerdalTrøndelag
Sørfold kirkelige fellesrådhttp://www.ecclesia.no/public/user_soerfoldJaNei*http://www.kirken.sorfold.noSørfoldNordland
Sørreisa menighethttp://www.ecclesia.no/public/user_soerreisaJaJahttp://www.sorreisa.kirken.noSørreisaTroms og Finnmark
Time kyrkjelege fellesrådhttp://www.ecclesia.no/public/user_timeJaNei*TimeRogaland
Tinn Kirkelige Fellesrådhttp://www.ecclesia.no/public/user_tinnJaJahttp://www.kirken.tinn.noTinnVestfold og Telemark
Tokke kyrkjelege fellesrådhttp://www.ecclesia.no/public/user_tokkeJaJahttp://www.kyrkja.tokke.no/TokkeVestfold og Telemark
Tranøy Soknhttp://www.ecclesia.no/public/user_senjaNei*Nei*http://www.senja.kirken.noTranøyTroms
Tromsø Kirkelige Fellesrådhttp://www.ecclesia.no/public/user_tromsoeJaJahttp://www.kirken.tromso.no/TromsøTroms og Finnmark
Tydal Soknhttp://www.ecclesia.no/public/user_tydalJaNei*http://www.tydalmenighet.noTydalTrøndelag
Tysvær Kyrkjelege Fellesrådhttp://www.ecclesia.no/public/user_tysvaerJaJahttp://www.tysvaerkirken.noTysværRogaland
Tysvær Kyrkjelege Fellesrådhttp://www.ecclesia.no/public/user_tysvaerJaJahttp://www.tysvaerkirken.noBoknRogaland
Ullensvang kyrkjelege fellesrådhttp://www.ecclesia.no/public/user_oddaJaJahttp://www.ullensvang.kyrkjer.noUllensvangVestland
Ulvik kyrkjeleg fellesrådhttp://www.ecclesia.no/public/user_ulvikJaJahttp://www.kirken.no/ulvikUlvikVestland
Vaksdal kyrkelege fellesrådhttp://www.ecclesia.no/public/user_vaksdalJaNei*http://www.kyrkja.no/VaksdalVaksdalVestland
Valle og Hylestad soknhttp://www.ecclesia.no/public/user_valleJaJahttp://www.valle.kyrkja.no/ValleAgder
Vardø kirkelige fellesrådhttp://www.ecclesia.no/public/user_vardoeJaJahttp://www.vardo.kirken.noVardøTroms og Finnmark
Vefsn Kirkelige fellesrådhttp://www.ecclesia.no/public/user_vefsnJaJahttp://www.kirken.no/vefsnVefsnNordland
Verran menighetsrådhttp://www.ecclesia.no/public/user_verranJaNei*VerranTrøndelag
Vestby Kirkelige Fellesrådhttp://www.ecclesia.no/public/user_vestbyNei*Nei*http://kirken.no/vestbyVestbyViken
Vik kyrkjelege fellesrådhttp://www.ecclesia.no/public/user_vikJaJahttp://www.vik.kyrkja.noVikVestland
Vikna menighetsrådhttp://www.ecclesia.no/public/user_viknaJaJahttp://vikna.kirken.noViknaTrøndelag
Vinje kyrkjelege fellesrådhttp://www.ecclesia.no/public/user_vinjeJaJahttp://www.vinje.kyrkja.no/VinjeVestfold og Telemark
Voss kyrkjelege fellesrådhttp://www.ecclesia.no/public/user_vossJaNei*http://www.voss.kyrkja.noVossVestland
Værøy kirkelige fellesrådhttp://www.ecclesia.no/public/user_vaeroeyJaJaVærøyNordland
Vågsøy Soknerådhttp://www.ecclesia.no/public/user_vaagsoeyJaNei*http://www.vagsoy.kirken.noVågsøySogn og Fjordane
Våler Kirkelige Fellesrådhttp://www.ecclesia.no/public/user_vaalerJaNei*VålerViken
Øvre Eiker kirkelige fellesrådhttp://www.ecclesia.no/public/user_oevre_eikerJaNei*http://www.eiker.kirken.noØvre EikerViken
Øyer og Tretten kirkelige rådhttp://www.ecclesia.no/public/user_oeyer_kirkekJaJahttp://www.kirken.no/øyerØyerInnlandet
Ål Kyrkjelege Fellesrådhttp://www.ecclesia.no/public/user_aalJaNei*http://www.aal.kyrkja.noÅlViken
Ålesund kyrkjelege fellesrådhttp://www.ecclesia.no/public/user_aalesundJaJahttp://https://kyrkja.alesund.noÅlesundMøre og Romsdal
Åmot Kirkelige Fellesrådhttp://www.ecclesia.no/public/user_aamotJaJahttp://www.kirken.amot.noÅmotInnlandet
Årdal Kyrkjelege Fellesrådhttp://www.ecclesia.no/public/user_aardalNei*Nei*http://ardal.kyrkje.noÅrdalVestland
Ås Kirkelige Fellesrådhttp://www.ecclesia.no/public/user_aasJaJahttp://kirken.no/asÅsViken
Åseral soknhttp://www.ecclesia.no/public/user_aaseralJaNei*http://www.aseral.kyrkjelyd.noÅseralAgder
199138
*Ja/Nei refererer til oppslagssiden som her er oppgitt. Alle på listen har åpnet publikumssidene så søk/seremonier kan være tilgjengeliggjort på deres egne nettsider.